Jeg forstår ikke

Jeg forstår ikke

Jeg forstår ikke.

I don't understand.

Kan du gjenta?

Can you repeat?

Jeg snakker bare litt norsk.

I speak only a little Norwegian.

Hva betyr ... på engelsk?

What does ... mean in English?

Complete and Continue