Begynn her!

Har du tatt det første kurset av "Mysteriet om Nils" (The Mystery of Nils)?

JA

Fint. Da vet du allerede hvem Nils er.
Likevel kommer du nå til å arbeide litt med den første delen igjen. På de neste sidene presenterer vi en litt kortere versjon av historien. Du vil ikke bare lese den, men også arbeide aktivt med den. Jeg vil nemlig at du repeterer det viktigste av den norske grammatikken.


NEI

Det er ikke noe problem. Du vil forstå historien likevel, for på de neste sidene vil du arbeide med en litt kortere versjon av den. Du vil ikke bare lese den, men også arbeide aktivt med den. Jeg synes at det er viktig for deg å repetere den norske grammatikken.
Hvis du synes at tekstene, oppgavene og forklaringene er for vanskelige for deg, burde du evtentuelt vurdere å begynne med Mysteriet om Nils ‒ del 1 (The Mystery of Nils på engelsk ‒ kurset har mange engelske forklaringer).
Mer informasjon finner du her

Complete and Continue