... hvis du har minst 2-3 måneder til eksamen.

Hvis du har minst to måneder, lønner det seg at du jobber med norsken din.

Ordforråd

Det er selvfølgelig godt å kunne så mange ord som mulig, men dessverre er det bare realistisk å huske omtrent fem nye ord per dag. Samtidig er det veldig viktig at du repeterer mye. Derfor bør du jobbe med ordforrådet hver eneste dag. Det er ikke nødvendig at du jobber med dette lenge – 10 minutter er nok (5 minutter om morgenen, 5 minutter om kvelden). Ta et enkelt regnestykke: hvis du ennå har 60 dager til Bergentesten og du klarer å lære fem nye ord per dag, kommer du til å lære 300 nye ord.

Hvor skal du ta ordene fra?

Enten du bruker en lærebok (for anbefalinger se avsnittet "grammatikk") – eller du kan også skrive opp ord som du synes er nyttige, foreksempel fra avisa, e-poster du får, bøker du leser ...

Grammatikk

For at du består Bergenstesten, må du ha god kontroll over de vanlige emnene innenfor norsk grammatikk. Det er greit om du har noen få feil i eksamensoppgaven din, men hvis du har mange feil, stryker du.

Her er noen ressurser jeg anbefaler:
  • Her på berget er en lærebok med arbeids bok. Læreboken inneholder tekster om norsk kultur, historie og samfunnsforhold. I arbeidsboken finner du grammatikkforklaringer og øvelser. Bøkene koster omtrent 780 kr.
  • Mysteriet om Nils er en integrert lærebok og arbeidsbok som vi i Skapago har publisert. Boken består av en sammenhengende historie, tekster om livet i Norge, omfattende grammatikkforklaringer og øvelser. Boken koster omtrent 400 kr.
  • Grammatikk.com er et gratis nettsteder med korte grammatikkforklaringer, mange av dem på engelsk.
  • Håndbok i grammatikk og språkbruk er et gratis nettsteder med grammatikkøvelser.

Complete and Continue